preloader-icon
ANTREPO VE LOJİSTİKTEN DAHA FAZLASI.
ose antrepo

20 YILLIK DENEYİM

OSE ANTREPO

ÇALIŞMA VE İŞ ANLAYIŞI

Kanun, ilgili mevzuat ve tüzükler ile mesleğimize verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde, müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutmak, objektif ve güvenilir hizmet vermek, olabilecek en iyi hizmeti sağlamak için sürekli yeni arayışlar içinde olmak, çalışma ve iş anlayışımızı tanımlamaktadır.

* Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşılabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
* Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek,
* Müşterilerimize küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, iletişimi daha da etkin kılmak adına eğitim düzenlemek,
* Ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temek unsurlarından biri olarak görmek,
* Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışamaları yapmak,
* Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kaliteli yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek galiştirmek hedeflerimizden sadece birkaçıdır.