preloader-icon
ANTREPO VE LOJİSTİKTEN DAHA FAZLASI.
ose antrepo

20 YILLIK DENEYİM

OSE ANTREPO

KALİTE POLİTİKASI

* Kanun, ilgili mevzuat ve tüzükler ile mesleğimize verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde, müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutarak, objektifliğin ve güvenilirlik anlayışıyla en etkin şekilde hizmet vermek ve olabilecek en iyi hizmeti sağlamak için, sürekli arayışlar içinde bulunmak,
* En üst düzeyde müşteri memnuyeti,
* Hizmette güven, eşitsizlik, tarafsızlık ve gizlilik,
* Konusunda öncülük ve liderlik,
* Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak,
* Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek,
* Müşterilerimizi küresel gelişmeler ve olası riskler karşısında sürekli bilgilendirmek amacıyla, iletişimi daha da etkinleştirmek, eğitimleri düzenlemek,
* Ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
* Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yapmak,
* Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek geliştirmek.